MONDA HELPO – de la ideo gxis la realigo – pasxo post pasxo

Kiel estigxis la ideo? Ofte homoj deziras helpi geesperantistojn kiuj havas malfacilajxojn en iliaj landoj kaj aliloke, pro malsimilaj sed pruveblaj kialoj. Tamen ekzistas malhonestaj memproklamitaj esperantistoj kiuj misusas la fidon, demandante financan helpo por ne ekzistantaj celoj.

 

Tial dum jaro 2016 naskigxis ideo ke devus estigxi organizo kiu celas helpi homojn en pli/malpli evoluantaj landoj, sen monaj rimedoj, sed alportante loke aparatojn por 1) konstrui sidejoin kun logxlokoj por gastoj  2) produkti renovigeblan energion 3) elsxuti akvon de atmosfero. Mi D-ro Pier Lugi Simari pensis en la jaro 2017 ke plej tauga noma por cxi organizo devus esti MONDA HELPO.
En la grupo Monda Helpo Forum’  ( en Facebook, gxis nun) membroj rajtis diskutadi iniciatojn kaj proponi okazajxojn en la direkto ke la helpado realigxus ne per mona rimedoj, sed nure per materiaj kaj/au intelektaj rimedoj.   (Iam en 2018)

somero 2020:

LA EVOLUO DE MONDA HELPO/DRKONGO

La delegitaro de Monda Helpo/Drkongo iom post iom enradikighas

malgrauh ke multo estas ferenda, tamen kun la kresko de la tempo la

afero ekprenas alian direkton kun la akompano de la prezidanto Pier

Luigi Simari kiu per la fesbuka diskutejo sekvas la pashojn de lareto

de delegacioj Monda Helpo/Drkongo.

Char jam la reto konsistighas je 9 delegacioj, kaj char kun la

perspektivo de pligrandigho, la urboj Kiwanja kaj Matadio baldauh

havos delegaciojn. Tial oni estimas ke kreighu landa asocio de Monda

Helpo en Drkongo.

Jam laboro fareblas tiurilate kaj statutoprojekto redakteblas char

akiro de jura agnosko kaj ceteraj admnistraj permesilpaperoj postulas

la statuton.

La redaktado de la statuto projekto certes prenas iom da tempo, sed

tre baldauh la redaktoteamo kies respondeculo estas Sro Roger Mbunga

finos la laboron kiu poste havos la finan tushon de sro Ntoto nia

juristo kaj poste oni submetigos ghin en la forumo por ghenerala

aprobo.

KOMPILITA RAPORTO DE LA CXEFDELEGITO ARLAI KIZYDIOKO MAYINDA – SOMERO 2020

Kinshasa 1

La kunveno de la delegacio de Kinshasa 1 okazis la 7a de auhgusto

2020,  sub la gvido de la delegito Honoré Mafuila Mavomo.

En la tagordo, temis chefe pri la ekovilagho, kaj dum la debato pri

tiu temo, unu el la delegacianoj de Kinshasa 1 proponis ke la

ekovilagho estu starigota  sine de Kinsaso mem.

Alia oponio estimas ke la ekovilagho pli konvenus en la kamparo, kie

la naturo estas ankorauh protektebla.

Rilate la sekurecon en la ekovilgho fare de la nacia polico kiel

antauhvidite en la Esenco, la delegacianoj timas ke alfronti la

superajn instancojn auh altrangajn auhtoritatonj tiurilate eble estos

problemo.

El la diversajhoj, ni notas ke la sekretarino, nome Hope Mboyo

demandis al la delegito,

kiam ekkonkretighos la agadojn de Monda Helpo?

La delegito Honoré Mafuila certigis ke l a prezidanto respondos al tiu

preokupo, estas li sola kiu povas objektive respondi al tia demando.

KINSHASO 2

Chirkauh la delegetino Alexandrine Omba Tshamena, la delegacianoj de

Kinshasa 2 kunvenis kadre de la monata kunveno, dimancho la 23a de

auhgusto 2020.

El la raporto ricevita de tiu delegacio, ni notas ke la delegacio

Kinshasa 2 opinias ke organizi prelegojn por prezenti Monda Helpo(n)

al la vilaghanoj kiuj povus akcepti  Monda Helpo(on).

Amiko el la koncerna delegacio, nome Emery laboras en propra ghardeno.

Li havas akazon intershanghi pri Esperanto kun la vilaghanoj el la

apudecoj kie li flegas ghardenon.

Post la diskutoj okaze de la kunveno, la delegacio antauhvidas

organizi renkontighon helpe de sro Emery kies temo estos ” Esperanto

kaj Ekovilagho ”

Krome, la delegacio pristudas pri kiel konkretigi la starigon de ekovilaghon.

Konforme la regularon je ghia punto 2.2,  la eblecon organizi

prelegojn pri Monda Helpo estas rajtigita.

Konklude, la kunvenintoj unanime decidis ke dum la venonta kunveno la

diskuto temos pri la dato de la okazigo de la prelego ( pri Esperanto

kaj Ekovilagho), kaj pri kiel sukcesigi tiun projekton.

LUKALA

Je la eko de la monato, precize la 3a de auhgusto la delegacio de

Lukala havis kunsidon en la vilagho Mbinda je 8 km de Lukala, okaze de

ekskurso organizita de Lukalanoj nome de Monda Helpo.

La delegacianoj intershanghis pri Monda Helpo, el tiuj intershanghoj

rivelighis sekvantajn preokupojn:

Je kiom da kilometroj de la urboj lokighos la ekovilagho?

Kiom da ekovilaghoj estos starigota en Drkongo?

Chu la ekovilaghon oni konstruos en arbaro? Kion oni faros en medoj

kie ne estas arbaro sed nur savano?

Antauh ol rehejmighi, la delegacio renkontis la viaghestron por

informighi pri la ebleco de terenovendeblo en la vilagho Mbinda auh en

la apudeco, la vilaghestro certigis ke tio ne problemas, oni povas

acheti ec pli ol 10 hekterojn.

Dimancho la 23a de auhgusto 2020, la delegacio de Lukala pliafoje

kunsidis je la kutima loko che ties delegito sro Wadana.

Chifoje, la debato fokusighis pri la celoj de Monda Helpo kaj pri la

diversaj intershanghoj en la diskutejo Monda Helpo/Drkongo.

La raporto de la lukalanoj sufiche elmontras ke ties delegito sekvas

kion okazas en la diskutejo kun partikulara atento.

Antauh chio la delegito Wadana lauhte legis intence la kunvenintojn la

celojn de Monda Helpo kiuj celoj stipulas;

– La komitato havas taskon instigi la homojn formi landajn asociojn

pro Monda Helpo.

la landaj asocioj federighos kaj poste la internacia fedaracio Monda

Helpo petos internacian helpon kaj subtenon de shtataj instancoj por

realigi ekovilaghojn.

Analizante la raporton de la sudkiva delegacio, kaj post la legado de

la raportoj de  diversaj delegacioj kaj la diskutoj en la diskutejo

Monda Helpo/Drkongo, la delegacio de Lukala havas jenajn preokupojn:

– chu la chefdelegito komencis la klopodojn pri juraj kaj admnistraj dokumentoj?

– Kiu financos la koncernajn klopodojn?

– Kiam ni havos nacian asocion kies estraro povus facile elekti la

lokojn kie oni starigos ekovilaghojn?

Referencighinte el la diroj de la prezidanto Luigi ni citas ” Nur tiuj

kiuj havas necesajn konojn por vivi sendepende en la ekovilagho,

rajtos vivi en Monda Helpo vilagho.

La preokupo estas, char ni ne havas personojn kiuj regas tiajn konojn

kaj lauh la klarigoj de la prezidanto tiurilate, evendetighas la fakto

ke tiuj konoj akireblas en la akademio de gvidantoj de ekovilagho (

Eksterlande)

Tial, la lukalanoj demandas chu oni bone legis la raporton de Moanda

sub la plumo de la delegito Jacques?

Chu mikrokredito signifas agrikulturo?

Chu tion pri kiu oni antauhe diskutis en la nia diskutejo falis? Char

la prezidanto faris demandon pri la listo de instrumentoj por labori.

La lukalanoj pere de ties delegito petas al chiuj delegitoj bone kaj

atente legi la raportojn de Moanda aparte kaj chiujn raportojn  kaj

fari objektivajn analizojn kaj kritikojn.

MOANDA

La 15a de auhgusto, la delegacio de  Moanda sukcesis organizi ghian

duan kunvenon sub la gvido de sro de sro Jacques Yende Yende.

Char en la antauha kunveno estis decidite ke la venonta kunveno temos

pri la Esenco de Monda Helpo, la delegito Jacques estimas ke la Esenco

estas la fundamento mem de Monda Hepo, tial li petas al chiuj

familiarighi kun ghi.

Sro Roger Phanzu vochelegis la Esencon intence siajn samdelegacianojn

paragrafo post paragrafo kaj la delegito komentis lauhbezone.

S-ino Euphrasie proponis al la kunvenintoj ke pro ghia graveco la

esenco estas serioze pristudinda dokumento, pro tio estus interese ke

oni fotokopios la dokumenton en pluraj ekzempleroj tiamaniere chiu el

la delegacianoj povu kiam eblos funde ghin pristudu por fine

familiarighi kun ghi.

El la diskutoj, la membroj de Moanda delegacio demandis al ties

delegito chu Monda Helpo ne povas subteni auh apogi mikroprojektojn

favore la esperantistan junularon?

La delegito bone notis la interesan demandon kaj promesis raporti al

la hiearakio de Monda hepo kiu eventuale reagos kiam eblos.

UVIRA

Vendrede la 21a de auhgusto 2020 je la 20a vespere, trarete evidente,

la uviranoj virtuale kunvenis sub la gvido de sro Kasati Espoir la

delegito.

S-ro Kasati Espoir malfermis la kunvenon per refoja klarigo de la

Esenco de Monda Helpo por refreshigi la memorojn.

La chefa temo de la tagordo de tiu kunveno estis ” Kie en Uvira oni

povas bezonkaze trovi plugeban tergrundon”

La delegaciano Sosthene Emanuel estimas ke char Uvira estas

Kamparo-urba medio, oni povas facile praktiki kampokulturon.

Evenditighas ke en la ebenajho de Ruzizi eblas trovi liberan lokon kie

oni povas trovi plugeban tergrundon por kulturi chion kiu senprobleme

kreskas en la regiono kaj facile transportebla en la urbon Uvira sen

multaj malfacilecoj.

La delegaciano Ramazani apogis la ideon de Sosthene lauh li en Ruzizi

la ebenajho estas fruktodona, plie tie trovighas multe da agronomoj

kiuj povas utili ech pri teknikaj konsiloj. Kaj alia avantagho estas

ke tie, en Ruzizi troveblas lupageblaj traktoroj.

Alia traktita punkto temis pri kiel trovi tauhgan plugeblan grundon.

Chi tie chiuj estimas ke por akiri plugeban tergrundon, la delegacio

devus renkonti la lokajn auhtoritatojn  por prezenti la projekton kaj

la deziron ghin konkretigi.

– Kiel renkonti la lokajn auhtoritatojn?

char la projekto probabe bezonos grandan spacon

– kie oni havos financon por negoci ech por 1 hektara tergrundo?

Tamen, post tio, la delegacianoj de Uvira estimas ke la ideon zorgeme

ili konservos por ke kiam eblos oni ghin reprenu kaj ekzekutu.

GOMA 1

Sub la gvido de sro Alphonse Waseka Kamango, la delegacio de Goma 1

kunsidis kadre de ghia monata kunveno.

Du punktoj estis enskribitaj en la tagordo :

La Esenco de Monda Helpo

La listo de ajhoj auh instrumentoj bezonataj por mikroprojekto

La delegito klarigis al la kunvenintoj pri Monda Helpo pliafoje kaj

emfazante ke Monda Helpo estas homama ( Humanitara) oraginizo fare de

esperantistoj por helpi vilaghanojn shanghi ties vivokondichojn pere

de Esperanto

La protektado de la medio per naturaj kaj ekologiaj metodoj.

Lauh la delegacio de Goma 1, ekovilagho celas turismon per Esperanto

permesante malfermi la kontaktojn inter la vilaghanoj ( la loghantoj

de ekovilagho) kaj la ekstera mondo.

BUKAVU

La 1a de auhgusto, ghuste je la eko de la monato, la delegacio de

Bukavu kunsidis sub la gvido de Sro Moses Byamungu la loka delegito.

La temo de la tagordo estis ” kiel intengrighos Monda Helpo en Drkongo

ghenerale , en sud kivu aparte kaj precipe en Bukavu.”

Prenante la parolon, la delegito Moses Byamungu diris al ties

delegacianoj ke Monda Helpo estos granda humanitara internacia

organizo kiu helpos la esperantistojn el malrichaj landoj.

La delegacio opinias, por ke Monda Helpo integrighu en Drkongo, la

tiea asocio de Monda Helpo devus pripensi pri juraj kaj admnistraj

permisilo-paperoj, precipe char Monda Helpo estonte planas starigi

ekoviaghojn kaj peti la subtenon de la shtato, pri la sekureco de la

ekovilagho, fare de la nacia polico.

La delegacio de Bukavu per la busho de ghia sekretarino s-ino Lugoko

Musoro Brigitte estimas ke la komitato de Monda Helpo, chefe la

prezidanto Pier Luigi Simari devas implikighi pri la akiro de

legitimaj paperoj favore Monda Helpo/Drkongo.

Same kiel aliaj delegacioj, la delegacio de Bukavu demandas kiam

konkrete ekos la agadojn de Monda Helpo?

Kiamaniere komencos tiujn agadojn?

La delegito Moses rememorigis al la kunvenintaro ke Panzi Esperanto

klubo, la klubo sine de kiu devenas la plej multo el la membroj de la

delegacio de Bukavu, dauhre instruas esperanton

La delegacio intershanghis pri diversaj aktualaj informoj, memorigo

pri la integrigho de Monda Helpo ghenerale en Drkongo kaj aparte en

sudkiva provinco, precipe en Bukavu. La intershanghoj temis ankauh pri

la fareblaj taskoj.

Koncerne la integrighon, la delegito  Moses emfazis la fakton ke juraj

kaj admnistraj permisilo-papero bezonitas,

La delegacio de Bukavu decidis ekklopodi pri la integrigho de Monda

Helpo en Sudkivu helpe de influa persono en la provinco, nome s-ro

Boris Borauzima.

La deledgacio de Bukavu estimas ankauh ke estas oportune ke estu

redaktota dokumenton en kiu estos klare kaj detale klarigita pri Monda

Helpo, ghiaj historio, celoj  kaj filozofio, tiamaniere eble Monda

Helpo pere de ghia delegacio de Bukavu povos facile esti akceptebla de

la provincaj instancoj.

Post debato pri la integrigho kaj pri malsamaj aliaj preokupoj, rilate

la agadojn kaj la evoluon de Monda Helpo/Drkongo, konsiderante la

preokupon pri la komenco de la agadoj de Monda Helpo, la delegacio

kune kun ties loka delegito Moses Byamungu, apogas la ideon lauh kiu

unue mikroprojekto pri agrikulturo  rivelighas esti la plej

praktikebla. Tial estus bone se la komitato pro Monda Helpo pristudos

serioze la aferon.

La delegacio proponas la semodisdonadon al virinoj de Kabare (

vilagheto en la apudeco de Bukavu) , cetere la delegito estis

respondecigita de la delegacianoj sciigi la ideon al la prezidanto de

Monda Helpo.

Pliafoje je la fino de la monato, precize la 29a de augusto 2020,

Bukavu delegacio kunsidis sub la gvido de Moses Byamungu ties delegto.

Pro la multeco de kunvenoj, la delegacio de Bukavu sin distingas,

konsekvence ghi rivelighis kiel la unua el la delegacioj de nia reto

kiu ofte kunvenas ekde la komenco de nia projekto.

MBANZA NGUNGU

Dimancho la 23a de auhgusto la delegacio de Mbanza Ngungu kunsidis sub

la gvido de la delegito Roger Mambueni Mbunga kun la partopreno de la

chefdelegito Arlain Kizeyidioko Mayinda.

Du punktoj estis enskribitaj en la taglrdo :

Pri la Esenco de Monda Helpo

Diskuto pri la agrikultura mikroprojekto.

Char la delegacio de Moanda aperigis ghian raporton en la diskutejo

Monda Helpo/Drkongo, kelkaj tagoj antauh la kunveno de Mbanza Ngungu,

sro Roger Luzayamo inspirighis el tiu raporto, tial, li emfazis ke pro

ghia graveco, estus bone ke la membroj havu la kopion de la dokumento

pri la Esenco de Monda Helpo tiamanier la membroj familiarighos kun la

Esenco kiu estas la fundamento de nia organizo kaj ghin funde konos

nur per troa legado, konsekvence la delegacio superflue parolis pri la

Esenco dum tiu kunveno.

Sekve la demandon de la prezidanto de Monda Helpo sro Pier Luigi

Simari koncerne la mikroprojekton, la delegacio respondecigis sro

Roger Mambuene Mbunga redakti la liston de la bezonitajhoj por la

religo de mikroprojekto. Notindas ke post kontrolo fare de la membroj

de la delegacio, la redaktota dokumento submetitos al ghenerala aprobo

antauh ghia plena konsidero.

Sro Roger estis respondecigita pro lia eksperimento en la admnistrado

de neregistaraj organizoj pri disvovighado.

En la diversajhoj la delegacianoj diskutis pri Esperanto ghenerale kaj

pri Monda Helpo aparte.

Tujn post la fino de la kunveno, sro Roger Mbunga plidiskutis kun la

chefdelegito s-ro Arlain Kizeyidioko, chifoje pri la kreo de landa

asocio de Monda Helpo/Drkongo. Kaj revidis la parton de la jam

redaktita statuto-projekto.

Estas rimarkebla ke la raporto de la delegacio Goma 2 mankas,  la

koncerna delegacio ghis nun ne ankorauh sendis ties raporton, pro

multaj kialoj  tiu delegacio ne povis organizi la kunvenon. Tamen la

delegetino promesis ke baldauh ili kunvenos kaj ni aperigos la

raporton kiam eblos

La raporton kompilis, Arlain Kizeyidioko Mayinda

Chefdelegito de Monda Helpo.

La 1a de septembro 2020

____________________________

Somero 2022
Post la organiza fazo la landaj Afrikaj delegitoj, de la Komitato pro-Monda Helpo, kies Prezidanto kaj Mecenato estas D-ro Pier Luigi Simari, kunlabore la Cxefdelegito s-ro Arlain Kizeyidioko estigxis la Asocio de Geesperantistoj por la Monda Helpo ( Association des Esperantiste pour l’ Aide Mondiale = ADEAM) en Demokrata Respubliko Kongo. La novbakita asocio jam intencas lanci projektojn por helpi agrikulturistoj kultivi efike la teron kaj subteni plurajn iniciatojn por instigi lokajn grupojn konstrui masxinojn por produkti energion, fabrikojn de iloj,  kaj kolekti akvon de atmosfero.
La Organizo Monda Helpo intencas organizi ekspediciojn por porti materialojn kaj konojn por konstrui surloke energi- kaj brikproduktantajn aparatojn. Uzas Esperanton kiel ponto lingvo.

Kiam la organizo de la projektoj estos preta, ni sercxos la subtenantajn kaj kunlaborajn membrojn logxantajn en evoluitaj landoj.

Ligiloj ( estas en la Franca, cxar la unua Asocio pro Monda Helpo estas fondita en RDKongo kies 2a oficiala lingvo estas la Franca)

  1. Agroforesterie tropicale: Miracle de l’abondance pour tous sans effort
  2.  Synergia Agrikulturo   ( En Esperanto kaj Itala)
  3. One Straw Revolution – by Masanobu Fukuoka  (en la Angla)
  4. L’Afrique se met au vert – Les arbres comme fertilisants naturels
  5. La Syntropie : Revenir dans le Sens du Vivant – Anaëlle Thery